Hypertodellisuus

KIRJA: Johanna Blomqvist: Hypertodellisuus (Basam Books, 2020. 253s)

 

Lue alusta lähtien (edelliseltä sivulta): KIRJOJA, JOITA AJATTELEN ÖISIN

… jatkuu:

.

Halu ymmärtää todellisuutta oli yksi syistä, miksi FT Johanna Blomqvist 
aikoinaan päätyi fyysikon uralle. Uutuuskirjassaan Hypertodellisuus – Olet 
olemassa ja merkittävä Blomqvist valottaa yleistajuisesti todellisuuden 
luonnetta ja ihmisen osaa eri hypoteesien, dokumentoitujen tapausten ja 
uusimpien – tieteen rajamaillakin tehtyjen – tutkimusten kautta yhdistäen 
näitä mielenkiintoisella tavalla.

Kirjassa pohditaan myös aikaa, synkronisiteettia, vapaata tahtoa, sekä tieteen ja henkisyyden yhteyttä. Kaikki nämä yhdessä paljastavat todellisuudesta piirteitä, jotka ehkä sittenkin on mahdollista ymmärtää saman mallin puitteissa.

 

                    ”What you think matters, in fact it forms matter. “          –   Vajra Ghanta Gadan

 

 

Kirja Hypertodellisuus kertoo, miksi todellisuutta ei ole syytä ajatella mekanistisen materialistisesti. Yhä vallitseva reduktionistinen materialistinen maailmankuva on ollut murenemassa jo yli sata vuotta. Kvanttifysiikka toi mukanaan mullistavia ajatuksia, jotka herättivät kysymyksen siitä, millainen rooli meillä on todellisuuden rakentumisessa: havainto vaikuttaa väistämättä siihen mitä tarkastellaan. Onko objektiivista todellisuutta edes olemassa? Onko meidän muutettava käsitystämme omasta roolistamme todellisuuden osana?

Hypertodellisuus osoittaa, että muutoksen aika on tullut.

Planeettamme ei kestä enää elämistä vanhalla tavalla. On aika ymmärtää oma merkityksemme ja vaikutuksemme todellisuuteen.

Itse asiassa muutos on jo käynnissä ja uusi paradigma syntymässä. Moderni fysiikka on jo muuttanut maailmaa monelta kannalta, mutta ajattelumme tulee vielä perässä.”

———-

Blomqvist hahmottaa uudenlaisen, tieteellisesti perustellun ja henkisen elämän lainalaisuuksia uudella tavalla avaavan käsityksen todellisuudesta.

Uusi todellisuuskäsitys kiteytyy viiteen periaatteeseen, jotka jo huomaamattamme hallitsevat elämäämme: tietoisuuden, ykseyden, vuorovaikutuksen, komplementaarisuuden ja vapauden periaatteet. Ajattelun ja toiminnan rakentaminen tietoisesti näiden periaatteiden varaan on askel hypertodellisuuteen, uuteen ymmärrykseen todellisuudesta, jossa olet olemassa ja merkittävä osa kaikkeutta.

Blomqvistin mukaan olemme kaikki yhtä.

”Olemme hiukkastasolla kaikki vain värähtelyä, josta ei ole mahdollista erottaa, mikä on minua ja mikä jotakuta muuta. Olemme siis kaikki yhtä ja samaa värähtelyä. Koko todellisuutemme on informaatiokenttää, jonka kautta olemme yhteydessä toisiimme kytkeytyneinä.”

Blomqvist sanoo, että todellisuus on järjenvastainen, ja siksi sitä ei voi yksin tieteen rationaalisin keinoin saavuttaa. Todellisuus on sekä fyysinen että henkinen.

”Todellisuudessa aikaa ja avaruutta ei ole. Aika on rajallisen käsityskykymme luoma kokemus tapahtumien järjestyksestä. Myös avaruus on osoitus kvantittuneesta havainnointikyvystämme. Todellisuudessa vallitsee vapaus, ainakin tietyissä rajoissa.”

HYPERTODELLISUUS

Kirjan lopussa Blomqvist käsittelee todellisuutta tietoisuuden luomana simulaationa, mikä on yksi kirjan mielenkiintoisimmista pohdinnoista.

 

            ”Oletko koskaan nähnyt unta, josta olet ollut varma, että se on todellista?

            Entä jos et pystyisi heräämään tuosta unesta?

            Kuinka voisit tietää eron unimaailman ja todellisen maailman välillä?”          –   Morpheus Neolle elokuvassa Matrix

 

”Miten voimme olla varmoja siitä, että emme näe koko ajan unta? Aistimme ovat epäluotettavia, emmekä voi luottaa niihin, jos haluamme saada kiinni siitä, mitä todellisuus on. Olen vakuuttunut siitä, että tietoisuus on perustavaa todellisuuden ilmentymisen kannalta. Jos tietoisuus luo fyysisen todellisuutemme, ehkäpä elämme siis oikeastaan unessa tai simulaatiossa.”

Blomqvist tuo esille uusiseelantilaisen tohtori Brian Withworthin näkemyksen (kirjasta The Physical World as a Virtual Reality): ”Miten jokainen elektroni, kvarkki ja itse asiassa jokainen avaruuden piste tuntuu tietävän tehtävänsä? Jos maailma ajatellaan virtuaaliseksi todellisuudeksi, ongelma katoaa. Whitworth ehdottaa, että aine, varaus, energia ja liike olisivat kaikki informaation eri puolia ja että myös kaikki säilymislait olisivatkin itse asiassa informaation säilymiseen liittyviä lakeja.

Blomqvist kehottaa ihmiskuntaa siirtymään elämään hypertodellisuudessa, joka voi olla todellisempaa kuin fyysinen todellisuus. Ehkä jo elämmekin hypertodellisuutta, tietoisuuden luomassa simulaatiossa. Hypertodellisuus on tietoisuuden kyvyttömyyttä erottaa todellisuutta simulaatiosta. Termi on alun perin ranskalaisen sosiaaliteoreetikon ja filosofin Jean Baudrillardin luoma termi. Se kuvaa muutosta kasvokkain kohtaamisen kulttuurista käyttöliittymien maailmaan.

”Emme voi elää enää vanhalla tavalla, vaan on aika siirtyä elämään modernin fysiikan viitoittamalla tavalla. Se tarkoittaa myös astumista eteenpäin materialismista, postmaterialismin aikaan.”

———-

Minun, Tean, ajatuksia kirjasta:

Koko elämäni ajan jatkunut oma kiinnostus tietoisuuteen, todellisuuden luonteeseen, olemassaolomme syihin ja yksilön tehtävään maailmassa on pikkuhiljaa kulminoitunut ajatusmalleihin, jotka ovat juuri samantapaisia mitä Johanna Blomqvist kirjassaan esittää. Omien kokemusteni kautta yhdyn Johannan päätelmiin ja teorioihin elämästä maapallolla. Blomqvistin fyysikon tausta tuo kirjan viestille uskottavuuden. Hän kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi yhdistäen tieteen ja henkisyyden.

On aika siirtyä evoluutiossa eteenpäin ja tunnustaa sekä hyväksyä se, minkälaisessa maailmassa oikeasti elämme. Materialismi (fysiikka eli atomit, hiukkaset, jne.) ei ole kaiken perusta vaan tietoisuus.

            ”Tieteellinen reduktionismi on halventanut ihmisen mysteerin väittämällä selittävänsä kaiken henkisyyden hermosolujen toiminnalla.

             Tätä väitettä voi kutsua taikauskoksi.”       –   Australialainen neurotutkija ja nobelisti Sir John Eccles.

 

———–

Kirjoittajasta:

Filosofian tohtori Johanna Blomqvist on fyysikko, yrittäjä ja kansainvälisestikin julkaissut kirjailija. Työssään hän yhdistää monia eri aloja ja menetelmiä, liikkuen myös tieteen rajamailla. Blomqvist on kysytty luennoitsija ja kouluttaja. Vuonna 2016 ilmestyi Blomqvistin ensimmäinen kirja: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin (Viisas Elämä).

.

VIDEO Hypertodellisuus -kirjan julkaisutilaisuudesta Akateemisessa Kirjakaupassa marraskuun lopulla 2020. Videolla Johanna kertoo miksi halusi kirjoittaa tämän kirjan ja mistä Hypertodellisuus-kirja kertoo. (Video on facebook-linkissä).

.

JohannaBlomqvist.com