Näränkä

Näränkä

See more of my photos of Näränkä Natural Forests area.

More info about Näränkä Natural Forests & Hyöteikönsuo Mire.   

Lisätietoja Närängän vaarasta, erämaatilasta sekä Hyöteikönsuon luonnonsuojelualueesta.