Strict nature reserves

Strict nature reserves (19 in Finland)

In Finnish: see below / Suomeksi: kts. alLE.

Strict Nature Reserves are for Studying Nature

Strict nature reserves are established by law or by statute for the purpose of research.

They are located on state-owned lands and are primarily reserved for the purposes of nature conservation and research. They are also used for teaching purposes, if these do not compromise nature conservation in the area.

Strict nature reserves are conserved in their natural state so that researchers would be able to compare these with other areas and determine how many of nature’s changes are natural instead of having been caused directly by man.

For the most part, strict nature reserves are closed to the public. The conservation regulations in strict nature reserves are stricter than in national parks.

There are nineteen strict nature reserves in Finland with a total area of 1,542 km². They are all managed by Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland.

Entering strict nature reserves is usually forbidden unless you have a written permit. Permits are only granted for research.

It is possible to walk along marked trails in a few strict nature reserves.

MORE INFORMATION:

 

Here are examples of three strict nature reserves with my photographs.

MALLA

 

KEVO

 

SOMPIO

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SUOMEN LUONNONPUISTOT (19 puistoa)

Luonnonpuistoissa tutkitaan luontoa

Luonnonpuistot on perustettu lailla tai asetuksella tieteellisiin tarkoituksiin.

Ne sijaitsevat valtion maalla ja palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta sekä suojelun sallimissa rajoissa myös opetusta.

Luonnonpuistot säilytetään luonnontilaisina vertailualoina tutkimusta varten, jotta luonnon omaa muutosta voitaisiin seurata.

Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin kansallispuistojen.

Suomen kaikki 19 luonnonpuistoa ovat Metsähallituksen hoidossa. Luonnonpuistojen pinta-ala on yhteensä 1 542 neliökilometriä.

Luettelon linkit vievät Natura 2000 -kohteiden esittelysivuille (www.ymparisto.fi) :

Häädetkeidas
Karkali
Kevo
Koivusuo (Koitajoen Natura-alue)
Olvassuo
Malla
Maltio
Paljakka (Paljakka ja Latvavaara)
Pelso (Veneneva–Pelso)
Pisavaara
Runkaus
Salamanperä (Salamajärvi)
Sinivuori
Sompio (Urho Kekkosen kansallispuisto, Sompio ja Kemihaara)
Sukerijärvi
Ulvinsalo
Vaskijärvi
Vesijako
Värriö

Luonnonpuistoissa ei yleensä saa liikkua ilman kirjallista lupaa. Lupia myönnetään vain tieteellisiin tarkoituksiin.

Tietoa luonnonpuistoista, joissa saa liikkua retkeilypolkua pitkin (www.luontoon.fi):