Maria Nordin: Eroon oireista

Maria Nordin: Eroon oireista. (Viisas Elämä, 2020. 328s.)
Kuuntele YLE Areenasta PODCAST, jossa Tuomas Karemo haastattelee Nordinia. Julkaistu 25.1.2021.

 

Lue tekstini alusta lähtien: KIRJOJA, JOITA AJATTELEN ÖISIN

… jatkuu:

Marian erinomaisesti ja puhuttelevasti kirjoitettu kirja on kuitenkin ensimmäinen, johon on mielestäni parhaiten kiteytetty yksiin kansiin tarvittava tieto oman elämän muuttamiseen oman mielen & ajatusten kautta. Löysin  sieltä itselleni monia puuttuvia palapelinosia ja unohduksiin jääneitä wau-elämyksiä, jotka otin käyttöön.

Mistä on kyse Eroon oireista -kirjassa? Lukija saa oivalluksia ja ohjeita siitä, miten muutetaan omaa maailmankatsomusta, jossa tähän asti ei ole välttämättä annettu tarpeeksi – tai ollenkaan – huomiota sille sisäsyntyiselle voimalle, mikä meissä jokaisessa on.

Se tapahtuu asenteiden ja käytösmallien muuttamisella. Poistetaan pinttyneet, vanhat, toimimattomat ja haasteita (ongelmia) aiheuttavat käytösmallit. Vaihdetaan ne uusiin, omaa terveyttä ja hyvinvointia tukeviin käytösmalleihin huonoja hermoyhteyksiä hävittämällä ja uusia, parempia luomalla.

Maria korostaa, että menetelmä ei ole hoito – hän ei hoida ketään eikä anna hoito-ohjeita mihinkään oireisiin. Free to Heal® on tietoisuustaitomenetelmä, jossa käytetään oireita työkaluina. Menetelmän harjoittaminen ei sulje pois mitään lääketieteellistä hoitoa. Lukija halutessaan työstää ajatuksiaan ja tunteista koostuvaa prosessia, jonka voi kohdistaa mihin tahansa negatiiviseen asiaan elämässä. Ihminen hoitaa itse itseään. Menetelmää voi käyttää myös yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen, inspiraation löytämiseksi, oppaana henkisen kasvun polulla tai jonkin taidon, ominaisuuden vahvistamiseen.

Maria ei ole tietenkään keksinyt ihmisen sisäistä, sisäsyntyistä voimaa vaan on koonnut opiskelun ja omien terveyteen liittyvien valtavien haasteiden ja paranemiskokemuksiensa kautta harjoitusohjelman jokaiselle, joka haluaa ottaa oman sisäisen voimansa käyttöön ja luoda sitä kautta paljon paremman ja väittäisin myös paljon helpomman ja onnellisemman elämän. Menetelmä perustuu aivojen muokkautuvuuteen, neuroplastisuuteen. Maailmalla on kehitetty muitakin neuroplastisuuteen perustuvia harjoitusohjelmia, kuten DNRS-menetelmä (Dynamic Neural Retraining System https://retrainingthebrain.com/) ja the Grupta Program. Marian tutustuessa asiaan ja tutkimuksiin, hän ymmärsi tulleensa elämänsä aikana aivojensa ja puolustusjärjestelmänsä huijaamaksi.

Kirjassa Maria perustelee miksi ajatuksesi ei ole sama kuin sinä. Kun Maria oli kertonut tästä isälleen, isä sai valtavan ahaa-elämyksen ja huudahti: ”Olen 64 vuotta luullut, että ’minä’ olen ajatukseni! Miksei kukaan kertonut minulle tätä aikaisemmin? Kuinka paljon kärsimystä olisikaan jäänyt kärsimättä, jos tämä olisi opetettu minulle koulussa.”

Maria:

Minä sekä tuhannet verkkokurssin avulla menetelmää harjoittaneet olemme löytäneet sen avulla tasapainon ja keinon vapauttaa kehon oma parantava voima tukemaan optimaalista terveyttä.  Sinun ei tarvitse luopua lääketieteestä eikä lääkärin hoidosta, vaan ainoastaan opetella katsomaan itseäsi ja oireitasi uudesta näkökulmasta.

Yksi Free to Heal® -menetelmän keskeisistä tekijöistä on asennemuutos: ehdotan, että luovut oireiden vastustamisesta ja sairauksia vastaan taistelemisesta. Tämä ei tarkoita, etteikö sairauksia kannattaisi ja myös pitäisi hoitaa lääketieteellisin keinoin. Vastustamisen luopumisessa on kyse tietoisuuden tason muutoksista: siitä, miten koemme oireet, kehomme tuntemukset ja itsemme. Kun kehosi ja mielesi ovat löytäneet tasapainon, oireita epäkohtien viitoittajina ei vain enää tarvita.

Menetelmä ei ole hoito eikä vaihtoehto lääketieteelliselle hoidolle. Sen harjoittaminen ei sulje pois mitään lääkärin antamaa hoitoa, eikä sitä kannata nähdä lääkehoidon vaihtoehtona. Tässä kirjassa, teoriassani tai Free to Heal® -menetelmässä ei ole kyse oireista ja niiden lievittämisestä, vaan uudenlaisesta suhtautumistavasta oireisiin ja elämään. Menetelmää voi harjoittaa lääketieteen tarjoaman hoidon rinnalla.

Tämän kirjan lukeminen ei hoida sinua tai oireitasi. Menetelmän harjoittaminen näyttää sinulle, miten voit vapauttaa kehosi ja mielesi hoitamaan itse itseään. Sinun tarvitsee vain seurata tienviittoja: oireita. Oireet näyttävät sinulle paikat, jonne olet kätkenyt oman voimasi. Harjoittelemalla menetelmän periaatteiden mukaan voit avata nuo ovet ja vapauttaa tuon voiman.

Menetelmää harjoittaneet ovat todenneet, että menetelmä toimii, vaikkei siihen uskoisi, kunhan harjoittelee. Moni on aloittanut kurssin ja harjoittelun todistaakseen, ettei se toimi – ja yllättynyt.

Menetelmä ei ole uskonnollinen, eikä se sisällä yliluonnollisia elementtejä. Menetelmä voi kuitenkin tarjota väylän henkisten kokemusten äärelle. Menetelmän avulla voit vahvistaa omaa henkisyyden kokemustasi – uskonnosta riippumatta. Menetelmä tai sen harjoitukset eivät ole minkään uskonnon mukaisia tai vastaisia.

Maria kertoo, miten toisen lapsen syntymän jälkeen hänen yliherkkyydet suorastaan räjähtivät ja vauvavuoden aikana perheen piti muuttaa kymmenen kertaa, sillä ei löytynyt asuntoa, jossa hän ei olisi saanut neurologisia, hengitys- tai iho-oireita. Kuten tiedämme, lääkäreiden yksinkertainen sanoma on se, että oireista pääsee eroon vain välttämällä altisteita tai ympäristöä. Maria oli tuolloin varma, että lääkäri oli oikeassa: ettei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vältellä oireita aiheuttavia asioita ja elää sairauden ehdoilla.

Toisin kävi. Maria oli sairastanut ja kärsinyt erilaisista vaikeista oireista yli 20 vuotta ja sitten keho parani täydellisesti reilussa puolessa vuodessa.

” Olin oppinut tunnistamaan kehon ja mielen suojelumekanismien ylireagoinnin merkit itsessäni. Oireet eivät johtuneet ympäristöstä, vaan siitä, miten ylivirittynyt kehoni ja mieleni tulkitsivat ympäristöä ja tekemänsä tulkinnan pohjalta ylireagoivat ympäristön tekijöihin. Puolustusjärjestelmäni teki virhetulkintoja, jossa keho tai mieli pitää vaarallisena jotain, mikä ei todellisuudessa ole vaarallista, esimerkiksi jokin liike, jotkin ruoka-aineet, ympäristö ja jopa oma kilpirauhaseni. Nämä virheelliset tulkinnat saivat kehoni tuottamaan kiusallisia, piinaavia ja jopa hengenvaarallisia oireita. Oivalsin, että nämä puolustusjärjestelmän virheelliset tulkinnat ja vaaraoletukset olivat peräisin menneisyyden kokemuksista, joissa olin kokenut uhkaa, jolloin puolustusjärjestelmäni oli havahtunut ja yhdistellyt tavanomaisia asioita vaaran kokemukseen.

Toipuessani sairauksistani olin käyttänyt lähes kaiken työaikani lukemalla kirjallisuutta, tutkimuksia ja tutkimusartikkeleita eri tieteenaloilta. Opiskelin neuropsykologiaa, evoluutiopsykologiaa, solubiologiaa, neurotiedettä, immunologiaa, immunologian filosofiaa ja filosofiaa. Perehdyin tutkimuksiin stressin, kuormituksen, ajattelun ja identiteetin vaikutuksista ihmisen fysiologiaan ja immuunipuolustukseen.”

Maria listaa tekijöitä, jotka vaikuttavat oireilun tai sairauden syntyyn:

Minuuden kokemus ja maailmankuva, puolustusjärjestelmien virhetulkinnat, vastustus ja oireiden  aiheuttamien tuntemusten välttely, ajatusten ja tunteiden noidankehä, vaikeus tunnistaa ja purkaa stressiä, häiriintynyt mikrobiomi.

                    * Luonto on viisas, mutta puolustusjärjestelmämme on näsäviisas. Ja ylisuojeleva. *

”Puolustusjärjestelmämme voi tulkita uhkaksi minkä tahansa ympäristössä tai kehon sisällä olevan asian, vaikka sillä ei olisi mitään tekemistä alkuperäisen stressin aiheuttajan kanssa, jos se kuitenkin on aistijärjestelmien havaittavissa samaan aikaan tai lyhyen ajan sisällä koetusta uhkasta ja stressikokemuksesta. Puolustusjärjestelmä voi tulkita vaaratekijäksi jopa jonkin tunteen, kuten rakkauden toista ihmistä kohtaan. Oireet voivat olla mitä tahansa maan ja taivaan väliltä.

Autoimmuunisairauksissa puolustusjärjestelmä pitää jotain kehon omaa elintä tai kudosta haitallisena ja torjuu sitä.

Parantuminen lähtee minusta itsestäni. Free to Heal® -menetelmä perustuu aivojen plastisuuden hyödyntämiseen, tiedostetun ja tiedostamattoman stressin purkamiseen sekä mikrobiomin muokkaamiseen. Näiden kaikkien tiedetään vaikuttavan kehoon ja mieleen sekä siihen, miten keho reagoi. Menetelmä opettaa ottamaan kaikki tunteet ja tuntemukset vastaan sellaisina kuin ne ovat, kiittämään niistä ja hyväksymään ne. Vain sillä tavalla niistä voi päästä yli, sillä vastustus on kaiken kärsimyksen ydin.

”Neuroplastisuus, aivojen muokkautuvuus, mahdollistaa yksilön minuuden ja maailmankuvan muutoksen, ja sen myötä myös sairastumisen tai parantumisen. Neuroplastisuus on edellytys sille, että yksilöt ja lajit voivat mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Se, tapahtuvatko muutokset aivoissamme hyvinvointimme ja tavoitteidemme kannalta edulliseen tai epäedulliseen suuntaan, on neuroplastisuuden kannalta yhdentekevää.”

—–

Neuropsykologit ovat osoittaneet, että voimme tietoisen mielemme, eli käytännössä ajatustemme ja mielikuviemme, avulla vaikuttaa aivoihimme ja niiden kautta fyysiseen kehoon. Positiivista neuroplastisuutta tutkinut neuropsykologi Rick Hanson onkin todennut osuvasti: ”You can use your mind to change your brain”, eli ”voit käyttää mieltäsi muuttaaksesi aivojasi”.

Psykiatri ja psykoanalyytikko Norman Doidge esittelee kirjassaan Aivot ja paranemisen ihme – Neuroplastisuuden mahdollisuudet (2018) potilaskertomuksia, joissa neuroplastisuutta on hyödynnetty.

—————————————————————

Minuuden kokemus ja maailmankuva:

”Minuuden kokemus jakautuu kahteen olemisen tilaan: ykseyden kokemukseen, joka on alkuperäinen olemisen tila, ja erillisyyden kokemukseen, joka on opittu tila.

Erillisyyden kokemus on osa puolustusjärjestelmäämme. Mitä enemmän ihminen kokee kuormittavia asioita tai tilanteita, jotka saavat puolustusjärjestelmän havahtumaan, sitä enemmän ihminen yleensä kokee erillisyyttä. Erillisyyden kokemus on kärsimyksen ydin. Mitä enemmän koet erillisyyttä, sitä herkemmin kehosi puolustusjärjestelmät torjuvat asioita, joita et koe osaksi ”minuutta”.

Erillisyyttä korostavien Tarinaminän ja Rooliminän (ego) lisäksi ihmisessä on olemassa kokemus yhteydestä kaiken kanssa. Puhdasta tietoisuutta tai havaitsijaa on kutsuttu joissain yhteyksissä myös Self-minäksi. Olen päätynyt nimeämään sen Korkeammaksi minäksi.

Korkeampi minä tiedostaa ja kokee, vaikka analyyttinen mielemme ei olisi kykeneväinen järkevään toimintaan.  Korkeampi minä on portti ykseyden kokemukseen. Toisin kuin Tarinaminä ja Rooliminä, jotka ovat jatkuvasti tietoisia menneestä ja tulevasta, minusta ja ulkopuolestani, Korkeampi minä on aina läsnä tässä hetkessä. Kun ihminen kokee läsnäolon Korkeamman minän kautta, ei tarinoille tai rooleille ole tarvetta.”

Sisäinen suojelija:

”Sisäinen suojelija on puolustusjärjestelmien kokonaisuus. Kaikki negatiiviset tunteet, kuten ahdistus, viha, syyllisyys, ärsytys, tylsistyminen, levottomuus, epätoivo, inho, häpeä ja kateus, ovat osoitus Sisäisen suojelijan aktivoitumisesta, ja siitä, että tietoisuuttamme ohjaa elämää suojeleva voima, pelko. Niin kauan, kun ihminen ei ole tietoinen tästä suojelevasta voimasta, hän on Sisäisen suojelijansa ja puolustusreaktioidensa ohjaama.

Kun olet sisäistänyt Sisäisen suojelijan merkityksen, et näe enää maailmassa pahaa, näet vain ihmisiä tai yhteisöjä, jotka toimivat yliaktiivisten Sisäisten suojelijoidensa ja pelon ohjaamina. Tämän ymmärtäminen vähentää oman Sisäisen suojelijasi tarvetta reagoida ja sitä myöten myös kärsimystä.

Sisäisen suojelijan aktivoituminen voi mielen tasolla tuntua vihalta, ärtymykseltä, häpeältä tai muulta negatiiviseksi luokitellulta tunteelta. Myös jotkin positiivisena pidetyt tunteet, kuten innostuminen, voivat joskus olla osoitus Sisäisen suojelijan aktivoitumisesta. Sisäisen suojelijan havahtuminen voi tuntua myös tylsyytenä, epämukavuutena, ahdistuksena, kiireenä tai tarpeena olla jossain muualla: haikailuna menneisyyteen tai kärsimättömyytenä päästä tulevaisuuteen.”

Vastustus:

”Oireet eivät voi olla sinua vahvempia, sillä ne ovat sinun oman tietoisuutesi tuotosta. Oireiden vastustaminen on kuin peiliin lyömistä. Kun lyöt peiliä, se lyö sinua takaisin yhtä kovaa, mutta sen lisäksi saatat saada haavoja käteesi ja kipeät rystyset. Jos vastustat oiretta, se lyö sinua takaisin omalla voimallasi – ja tästä syntyy kärsimys. Oireiden vastustus on yksinkertaisimmillaan negatiivinen asenne oiretta kohtaan tai halu päästä oireesta eroon.”

Eckhart Tolle kuvaa vastustusta näin: ”Tuska, jota synnytät, on aina jonkin asian piilotajuista vastustamista tai sitä, ettet hyväksy jotakin. Ajatusten tasolla vastustaminen on jonkinlaista tuomitsemista. Tunteiden tasolla se on jonkinlaista negatiivisuutta. Tuska on sitä voimakkaampaa, mitä enemmän vastustat vallitsevaa hetkeä, ja se, miten paljon vastustat vallitsevaa hetkeä, riippuu siitä, miten voimakkaasti samaistut omaan mieleesi.”

—–

”Omalla kohdallani kolmannen lapseni synnytys oli tapahtuma, jonka yhteydessä perusteellisesti ymmärsin pelon ja vastustuksen kipua vahvistavan merkityksen. Raskausaikana muutin tietoisesti suhtautumiseni siihen, mitä kutsutaan kivuksi. Sen sijaan, että olisin puhunut tai edes ajatellut kipua tai synnytyskivun kivunlievittämistä. Päätin ottaa mahdolliset tuntemukset vastaan luokittelematta niitä kivuksi.

Sana kipu on negatiivisesti värittynyt ja herättää automaattisesti vastustuksen. Synnytyksen aikana koin intensiiviset tuntemukset, joita kutsutaan yleensä supistuksiksi, vauvaa maailmaan auttavina aaltoina. Koska ymmärsin, että tuntemukset ovat omaa voimaani, pystyin rentouttamaan kehoni täysin ja ikään kuin antaa synnytyksen vain tapahtua. Mielen tason muutos tuntemuksiin suhtautumisessa vaikutti kokemukseen: synnytys oli miellyttävä ja nautinnollinen! En tuntenut kipua lainkaan.”

Kiitollisuus:

”Kiitollisuus edistää fyysistä, psyykkistä ja henkistä terveyttä ja on avain menestykseen. Kiitollisuus tuottaa erityisiä aivoaaltoja ja aktivoi tietyt osat aivoista. Kiitollisuuden tunne saa kehon tuottamaan tietynlaisen hormonicocktailin.

Aikaisemmin ajateltiin, että aivot ovat informaation keskus, mutta nykyään tiedetään, että sydän lähettää jopa enemmän tietoa aivoihin kuin aivot sydämeen. Tutkimuksissa on todettu, että sydämemme havaitsee asioita ennen kuin aivomme tai tietoinen mielemme ovat siitä tietoisia.

Kun olemme kiitollisuuden tilassa, sydän on avoin vastaanottamaan viestejä ympäristöstä ja kehostamme. Kiitollisuuden tilassa luomme kehomme ympärille sähkömagneettisen kentän, joka auttaa yksittäisiä soluja, elimiä ja järjestelmiä vaihtamaan tietoa tehokkaammin. Tätä voisi luonnehtia parantavan voiman vapauttamiseksi. Kiitollisuus siis muuttaa sitä, millaisena näet maailman.”

Tietoisuus:

”Sanaa tietoisuus voidaan käyttää monin tavoin. Sanakirja määrittää sanan tietoisuus selittämällä ”selvillä oleminen” tai ”tieto”. Kun käytän tässä kirjassa sanaa tietoisuus, tarkoitan tajuntaa. Tietoisuus on tajunta, puhdas olemassaolon kokemus ilman minuuden kokemuksen suodatinta. Tietoisuus on yhteys Korkeampaan minään.

Tietoisuus kehittyy evoluution myötä. Me ihmiset olemme yksi väylä tietoisuuden ilmentymiselle. Tietoisuus on kollektiivinen ja henkilökohtainen. Jokainen meistä kokee elämän ja maailman omalla tavallaan. Kahden ihmisen näkökulma samaan asiaan voi olla aivan erilainen riippuen siitä, millaisessa vaiheessa ihmisen oma tietoisuus on. Kumpikaan ei ole enemmän totta tai parempi. ”

Muistot:

”Muistoilla on suuri vaikutus hyvinvointiimme tässä hetkessä. Se, mitä mielesi muistaa, vaihtuu sen mukaan, mikä on sisäinen tilasi. Jos tavoitteesi on voida hyvin tässä hetkessä, kaiva esiin pienimmätkin hyvät muistot, joita sinulla on tai luo uusia hyviä muistoja.

Harvoilla on tietoisia muistoja ensimmäisestä elinvuodesta, mutta Sisäinen suojelija muistaa kaiken tapahtuneen aikojen alusta asti. Muuttamalla käsityksemme menneisyydestä voimme vapauttaa Sisäisen suojelijan tehtävistään ja kokea parantumisen ihmeen.

Muuttamalla sisäistä tilaasi nyt minuuden kokemuksesi ja sen myötä muistosikin muuttuvat. Muuttamalla muistojasi, tuota mielen karttaa, jota käytät oppaanasi kulkiessasi ajassa ja paikassa, muutat tulevaisuuttasi.”

Luo tulevaisuutesi:

”Aika jäsentyy kokemuksissamme menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden peräkkäisyydeksi, jonka kautta voimme ymmärtää olevamme olemassa. Aika tuntuu ja joustaa sisäisen tilan mukaan.

Kun olet täysin läsnä, aika katoaa. Tulevaisuus ja menneisyys ovat melkein sama asia. Ne eroavat toisistaan vain pienissä yksityiskohdissa. Fyysikot ovat osoittaneet, että aika ei ole lainkaan todellista, ainakaan sellaisena kuin me ihmiset sen koemme. Kaikki aika on läsnä samanaikaisesti.

Kokemuksemme olemassaolosta sanoo, että aika voi virrata vain menneisyydestä tulevaisuuteen. Lasit voivat särkyä menneisyydessä, mutta särkyneet lasit tai sydämet eivät palaudu ennalleen. Fysiikan peruslait ovat kuitenkin muuttumattomia suhteessa ajan suuntaan. Toisin sanoen se, mikä voi tapahtua siirryttäessä ajassa eteenpäin, on fysiikan näkökulmasta yhtä mahdollista siirryttäessä ajassa taaksepäin.

Moderni fysiikka on osoittanut, että havaintojen perusteella muodostettu käsitys maailmasta on perusteellisesti virheellinen. Ehdotankin että suhtaudut aikaan samoin kuin erillisyyden kokemukseen: vaikka koet ajan ja erillisyyden, tiedä sydämessäsi, ettei se ole totuus, vaan illuusio, joka vain näyttää olevan totta.

Kuten edellisessä askeleessa näytin, hallitsemalla tätä hetkeä voit muuttaa muistojasi ja sen kautta voit myös vaikuttaa tulevaisuuteen. Tämä on ihmisen yksinoikeus. Tietoisuuden ihme.

Unelmointi on toivon edellytys. Toivo on kyky nähdä hyvää tulevaisuudessa. Opettelemalla visualisoimaan positiivisia asioita luot toivoa. Toivo on luottamusta rakkauteen, tuohon elämää ohjaavaan voimaan.”

Stressi:

”Suurin osa stressistä on tiedostamatonta, jolloin sitä voi olla vaikea tunnistaa – muusta kuin oireista, joita stressiä seuraa. Solubiologi, Bruce Liptonin mukaan 95 % kaikista sairauksista ja oireista on pohjimmiltaan stressin aiheuttamia. Loput 5 % sairauksista johtuvat Liptonin mukaan geeneistä. Näissäkin tapauksissa sairauteen liittyvä geeni on peräisin edellisiltä sukupolvilta, jotka ovat kokeneet stressiä solujen, kehon tai mielen tasolla. Liptonin johtopäätös on, että kaikki sairaudet ovat jollain tapaa yhteydessä stressiin.

Stressi vaikuttaa koko olemukseemme: se muuttaa tunteitamme, vaikuttaa sähköisesti hermoston ja aivojen tuottamiin aivoaaltoihin, sydämen sykkeeseen, joka puolestaan vaikuttaa sydämen tuottamaan magneettikenttään, sekä kemiallisesti hormoneihin, joita tuotamme. Nämä kaikki välittävät tietoa stressitilastamme ympäristöön, vaikka me emme sitä tietoisesti havaitsisi.”

Mikrobit:

”Kaikkialla kehossasi elävät mikrobit ovat osa sinua. Ne tekevät kaikkensa, jotta voisit hyvin. Kehossasi elävät mikrobit muodostavat osan tiedostamattomasta mielestäsi. Ne tulkitsevat ympäristöä ja jakavat sinulle informaatiota, jota et aistiesi kautta kykene havaitsemaan. Sinä vaikutat mikrobeihisi ajatuksillasi ja tunteillasi, ja kehosi mikrobien kokemukset vaikuttavat sinuun sekä sinun kokemukseesi maailmasta. Mikrobisi ovat yhteydessä hyvinvointiisi, käyttäytymiseesi, tunteisiisi sekä tietoisuuteesi.

Hyvinvoivan ihmisen mikrobiomi muistuttaa lajirikkaudeltaan sademetsää. Huonosti voivan ihmisen mikrobiomi saattaa muistuttaa enemmän karua jättömaata, jossa pärjäävät muutamat sitkeät rikkakasvit.

Immuuni-identiteetti tarkastelee ja analysoi kaikkea ympäristössämme ja päättää, kuuluuko asia ”minuuteen” vai ”ei-minuuteen”. Ne asiat, jotka immuunijärjestelmä tulkitsee ”minuuteen” kuuluviksi, se hyväksyy, mutta ne asiat, jotka se tulkitsee ”ei-minuuteen” kuuluviksi, laukaisevat immunologisen reaktion. Nämä tulkinnat ja reaktiot tapahtuvat sisäisen tilan suodattamina puolustusjärjestelmiemme tekemän tulkinnan perusteella. Mitä vahvemmin olemme pelon tilassa, sitä herkemmin immuuni-identiteetti etsii uhkia ja torjuu niitä – vaikka niillä ei olisi mitään tekemistä alkuperäisen uhkan ja stressin aiheuttajan kanssa.”

————————————-

Maria:

Eräs minuun kurssin alkuvaiheessa yhteyttä ottanut lääkäri on uusiseelantilainen anestesiaylilääkäri Robin Youngson, joka on sairaalatyönsä lisäksi perehtynyt vuorovaikutuksen ja empatian merkitykseen potilastyössä. Youngson halusi tutustua tarkemmin menetelmääni ja kirjoitti verkkokurssini käytyään seuraavasti:

”Maria tietää uskomattoman paljon traumoista, tiedostamattomasta stressistä ja näiden monista vaikutuksista terveydelle. Näen loistavaa älykkyyttä ja syvää viisautta hänen opetuksissaan. Olen nykyään täysin samaa mieltä kaikesta mitä Maria kertoo kurssilla, vaikka oman näkökulmani muutos on tapahtunut vasta vastikään. Ennen en olisi voinut uskoa, että allergioista voi päästä eroon uskomuksiaan muuttamalla. Asenteeni ja ajatukseni lääkärinä ovat muuttuneet täysin viimeisen vuoden aikana.”